Synesgy Proc Crif

CRIF, spoločnosť komplexných vedomosti

Spoločnosť CRIF sa špecializuje na úverové informačné systémy, obchodné informácie a riešenia správy úverov. Ponúka firmám, bankám, finančným spoločnostiam, trustovým spoločnostiam a poisťovniam kvalifikovanú podporu v každej fáze vzťahu so zákazníkom. So zameraním sa na ich neustály rozvoj umožňujú riešenia CRIF predvídať vývoj trhu, zlepšovať výkonnosť podnikania, znižovať úverové a podnikateľské riziká, predchádzať podvodom a optimalizovať procesy pri súčasnom obmedzení nákladov. Vďaka práci takmer 6 000 odborníkov pracujúcich vo viac ako 70 spoločnostiach skupiny v súčasnosti využíva služby CRIF viac ako 82 000 podnikov, 10 500 bánk a finančných spoločností, 1 000 poisťovní a 1 000 000 spotrebiteľov na celom svete v 50 krajinách.

Spoločnosť CRIF, založená v Bologni v roku 1988, má významné globálne zastúpenie a pôsobí na štyroch kontinentoch. V súčasnosti je lídrom v oblasti riešení na podporu poskytovania a riadenia retailových úverov a vďaka zručnostiam nadobudnutým počas viac ako 30 rokov pôsobenia na vysoko konkurenčných trhoch je prvou skupinou v kontinentálnej Európe v sektore bankových úverových informácií a jedným z hlavných prevádzkovateľov na celom svete v oblasti integrovaných služieb podnikateľských a obchodných informácií a riadenia úverov a marketingu.

Vďaka neustálym investíciám do inovácií, technológií a informačnej bezpečnosti je dnes CRIF lídrom v správe informačných a ratingových systémov pre podniky na celom svete.

Záväzok k udržateľnému rozvoju

Vďaka svojim skúsenostiam prevzala spoločnosť CRIF kľúčovú úlohu aj pri vývoji praktík, modelov, nástrojov a služieb pre udržateľný rozvoj podnikania. Sprístupnila tak trhu súbor služieb navrhnutých na integráciu faktorov ESG do modelov a procesov obstarávania a riadenia rizík. Prijatie firemnej politiky zameranej na ESG je voľbou, ktorú oceňujú investori aj spotrebitelia, a preto CRIF pomáha spoločnostiam nasmerovať svoje úsilie týmto smerom a komunikovať svoju citlivosť na tieto problémy prostredníctvom štandardizovaných, digitálnych a globálnych nástrojov,
V súlade s týmto prístupom sa spoločnosť CRIF zároveň vydala na cestu integrácie udržateľnosti do podnikových stratégií, politík a procesov. Potvrdila tak, že udržateľnosť je jadrom jej firemnej politiky s cieľom podporiť rast a trvalo udržateľný rozvoj svojich klientov.

Metodológia spoločnosti CRIF Ratings

CRIF Ratings, spoločnosť skupiny CRIF, je ratingová agentúra oprávnená prideľovať úverové ratingy nefinančným spoločnostiam so sídlom v Európskej únii vo forme ratingov emitentov a emisií dlhopisov. Na agentúru dohliada ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), európsky orgán dohliadajúci na správne fungovanie finančných trhov. V roku 2020 spoločnosť CRIF Ratings aktualizovala svoju metodiku tak, aby zahŕňala environmentálne a sociálne faktory v svojich ratingov, čím sa nielen v Taliansku stala jedným z referenčných bodov pri ESG hodnotení spoločností všetkých veľkostí a sektorov.

Projekt TranspArEEnS

CRIF je partnerom ambiciózneho európskeho projektu TranspArEEnS (Začlenenie transparentného hodnotenia energetickej účinnosti do hodnotenia environmentálnej sociálnej správy), ktorý koordinuje Univerzita Ca' Foscari v Benátkach a financuje Európska komisia sumou v hodnote 1,5 milióna eur. Cieľom projektu je oživiť udržateľné investície spoločností tým, že trhu ponúkne štandardný model na transparentné a dôsledné hodnotenie ESG faktorov.

Globálna prítomnosť

Metodológia a platforma Synesgy umožňujú posúdiť environmentálnu udržateľnosť, sociálnu udržateľnosť a udržateľnosť riadenia spoločností na celom svete a získať konzistentné skóre udržateľnosti ESG, ktoré umožňuje spoločnostiam porovnávať sa podľa globálnych štandardov.
V rámci hlavných svetových ekonomík platforma Synesgy vyvinula aj metodiky, hodnotenia a procesy v súlade s miestnymi špecifikami.

Bezpečnosť a certifikácie

Spoločnosť CRIF každoročne investuje do zabezpečenia najvyšších štandardov informačnej bezpečnosti a kvality riešení.

Vydajte sa na cestu k udržateľnému podnikaniu so Synesgy

Zistiť ESG skóre