Posudzovanie a hodnotenie udržateľnosti a všetkých spoločností

Synesgy je globálna digitálna platforma pre hodnotenie udržateľnosti ESG v rámci dodávateľského reťazca.

Trh sa pýta na ESG. Ako zareaguje vaša spoločnosť?

Udržateľnosť spôsobuje revolúciu v rámci podnikateľských aktivít spoločností. Nezaostávajte. Synesgy vám pomôže zistiť úroveň udržateľnosti vášho podnikania a poskytne užitočné hodnotenie pre dobré postavenie na trhu.

Cesta k udržateľnosti už nie je len jednou z možností. Prostredníctvom ESG hodnotenia a navrhovaného akčného plánu vám Synesgy pomôže pochopiť, ako zlepšiť udržateľnosť alebo vyhodnotiť udržateľnosť vašich dodávateľov.

Hodnotenie udržateľnosti dodávateľov

Foglia

Hodnotí udržateľnosť dodávateľského reťazca prostredníctvom monitorovacieho systému.

Ingranaggio

Zavádza nástroje monitorovania v rámci procesu obstarávania.

Alt

Predchádza prevádzkovým a reputačným rizikám.

Coccarda

Zaručuje transparentnosť pri hodnotení výrobného procesu dodávateľského reťazca.

Výhody vyplnenia dotazníku Synesgy

Foglia

Sebahodnotenie vlastnej úrovne udržateľnosti.

World

Unikátny systém, ktorý kvalifikuje spoločnosti podľa jednotného ESG rámca.

Coccarda

Synesgy certifikát potvrdí vaše kvality v oblasti ESG.

Ingranaggio

Porovnanie spoločností podľa odvetvia, v ktorom pôsobia.

Máte záujem o ďalšie informácie?

Napíšte nám