Často kladené otázky

index

01. Registrácia do platformy

Vstúpte na registračný odkaz a vyberte možnosť "Ste novým členom? Kliknite tu." Otvorte registračný formulár, v ktorom je potrebné vyplniť všetky povinné polia. Po zaškrtnutí políčok "Nie som robot" vyberte tlačidlo "Registrovať." Na zadanú e-mailovú adresu dostanete e-mail s pokynmi pre vyplnenie užívateľského profilu.


02. Problémy s registráciou

Ide o technickú chybu. Pre jej vyriešenie nás kontaktujte cez adresu helpdesk.sk@crif.com.


Niekoľko minút počkajte, či dorazí na zadanú e-mailovú adresu registračný e-mail. Ak áno, registrácia bola úspešná a postupujte ďalej podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené v e-maile. V opačnom prípade vyplňte znovu registračný formulár (ideálne po zmene prehliadača a odstránení vyrovnávacej pamäte). Pokiaľ ani to nepomôže, kontaktujte nás na adrese helpdesk.sk@crif.com.


Chyba sa objaví, ak je spoločnosť už zaregistrovaná na webových stránkach Synesgy. To znamená, že niekto iný z vašej spoločnosti už registráciou do portálu Synesgy prešiel. Pokiaľ potrebujete zistiť, kto je za vašu spoločnosť zaregistrovaný, kontaktuje nás na adrese helpdesk.sk@crif.com.


03. Užívateľské zmeny

Pokiaľ požiadavka pochádza od lídra dodávateľského reťazca, potom je možné zmenu zrealizovať. Naopak, ak žiadosť pochádza od používateľa, ktorý sa dobrovoľne zaregistroval na platforme Synesgy, je potrebné sa uistiť, že používateľ, ktorý o to žiada, je tým, kto je spoločnosťou oprávnený ju spravovať a je v spoločnosti skutočne zamestnaný. V oboch prípadoch je potrebná písomná žiadosť. Po potvrdení totožnosti užívateľa pristúpi prevádzkovateľ pomocou svojich prihlasovacích údajov na stránku Synesgy, klikne na „Administrátorská konzola", vyhľadá spoločnosť prostredníctvom IČO alebo názvu spoločnosti a zvolí ikonu ozubeného kolieska: Na tomto paneli je možné meniť údaje, ako je e-mailová adresa, meno , priezvisko, telefónne číslo atď.


04. Overenie kvality a stavu dotazníka

Užívateľ môže kliknúť na tlačidlo „Uložiť koncept," ktoré je k dispozícii v každej časti dotazníka, a pokračovať vo vyplňovaní neskôr. Pokiaľ prílohy nebudú k dispozícii nikdy, je nutné odpovede v dotazníku upraviť.


To znamená, že používateľ musí priložiť potrebnú dokumentáciu (stav dotazníka: neúspešná validácia). Na konci dotazníka sa užívateľovi zobrazí zoznam potrebných dokumentov, podporované formáty a tlačidlo, ktoré je potrebné stlačiť pre ich nahranie. Keď užívateľ stlačí tlačidlo „Nahrať súbor," bude musieť zvoliť kategóriu dokumentu, napr. účet za energie, účet za vodu, partnerstvo, certifikácia atď.


Ak varovania nie sú hrubo zvýraznené, odporúčame ich považovať za chybu. Ak niektoré overovacie oznámenia nie sú tučným písmom, napíšte nám na helpdesk.sk@crif.com. Problémy označené tučným písmom kontrolujú operátori. Kontrola je dokončená prostredníctvom prístupu k obchodným informáciám (napr. užívateľ vykazuje 7 zamestnancov, zatiaľ čo na zdroji je uvedených 5 zamestnancov).


V prípade, že je pri konkrétnej spoločnosti v sekcii „Kontrola kvality“ zobrazená ikona zámku, znamená to kontrolu dotazníka vykonávanú operátorom. Pokiaľ nie je možné zistiť meno operátora, napíšte nám na helpdesk.cz@crif.com.


Môžeme zdieľať iba verejné komentáre.


05. Dotazník

Dotazník nie je možné vytlačiť priamo v rozhraní platformy. Používateľ si môže stiahnuť celú správu do počítača a následne ju vytlačiť.


Zmenu je možné vykonať iba pri prvom prístupe do platformy. Pokiaľ potrebujete zmenu vykonať neskôr, napíšte nám na helpdesk.sk@crif.com.