Synesgy Co Delame

Čo robíme

Platforma Synesgy umožnuje merať environmentálny, sociálny a riadiaci vplyv spoločností, bánk a poisťovní a formy ich riadenia. Platforma umožňuje jednoduché, priame a globálne použitie bez vynechania miestnych špecifík. Cieľom je lokalizovať dotazník podľa regulačných a obchodných referencií krajiny, ku ktorej sa spoločnosť viaže.

Platforma Synesgy

Dotazník

ESG rámec

Základné otázky

Špecifické otázky odvetvia

Agentúra CRIF Ratings

Kontrola kvality

Lokálne regulácie

Lokálne obchodné informácie

Právna validácia

Dátová kvalita

Podpora a poradenstvo

Zákaznícka podpora pre dodávateľov

Zákaznícka podpora pre firmu a je dodávateľský reťazec

FAQ

Telefonická pomoc

Vyhodnotenie

Synesgy skóre

Certifikát

Dashboard

01 B

Dotazník

Kľúčovým nástrojom Synesgy sú špecializované dotazníky, ktoré sú založené na aktuálnych a prísnych referenciách globálnych trhových predpisov ESG, ako sú UNGC, GRI, UN 17 SDG, EBA LOM a Taxonómia EÚ pre trvalo udržateľné aktivity. Dotazníky sú založené na dvojúrovňovom prístupe. Prvá základná úroveň je s otázkami týkajúcimi sa Globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI) a zameriavajúca sa na obchodnú stránku a princípy životného prostredia, sociálnych otázok a riadenia.

Druhá úroveň je založená na odvetví, do ktorého spoločnosť patrí a obsahuje špecifiká pre dané odvetvie. Dotazník Synesgy je navyše certifikovaný ratingovou agentúrou CRIF Ratings Agency (CRA), ktorá je uznávaná na európskej úrovni.

02 B

Hodnotenie a plán rozvoja

Záverečné hodnotenie Synesgy poskytuje respondentovi skóre a certifikát, ktorý si môže stiahnuť priamo z platformy, aby získal hodnotenie udržateľnosti, zodpovednosti a transparentnosti. Výkon v oblasti ESG sa hodnotí prostredníctvom celkového skóre, rozdeleného do všetkých piatich makrosekcií. Spoločnosť má potom k dispozícii akčný plán Synesgy upozorňujúci na oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať pre zvýšenie udržateľnosti.

03 B

Podpora a poradenstvo

Na zabezpečenie nepretržitej podpory poskytuje Synesgy starostlivosť o zákazníkov vrátane poradenstva pre každú krajinu, v ktorej pôsobí. Podpora je zameraná na spoluprácu s klientom v každej fáze procesu od pochopenia princípov ESG, cez vyplnenie dotazníka až po získanie certifikátu.

04 B

Vyhodnotenie

Na zabezpečenie kvality údajov a odpovedí sa implementujú automatické aj manuálne kontroly.

Platforma na základe informačných zdrojov CRIF automaticky kontroluje vhodnosť a konzistentnosť toho, čo sa uvádza v dotazníku. Ak systém zistí nezrovnalosti, zostavovateľa požiada o podpornú dokumentáciu na potvrdenie odpovedí v dotazníku. Nezrovnalosti rieši tím skúsených analytikov, ktorí skontrolujú dokumentáciu a v prípade potreby kontaktujú priamo zostavovateľa.

Máte záujem o ďalšie informácie?

Napíšte nám
Ipad

Synesgy skóre

Skóringový model Synesgy vyvinutý spoločnosťou CRIF Ratings umožňuje jednoduchú vizualizáciu skóre získaného v 5 makro sekciách dotazníka (Obchod, Prostredie, Sociálna oblasť, Správa a Odvetvie). Oblasti sú syntetizované do „celkového“ skóre, ktoré ich sumarizuje a venuje sa celkovému hodnoteniu. Pre spoločnosti, ktoré chcú posúdiť svoj dodávateľský reťazec, Synesgy poskytuje výkonnostné kontrolné prehľady ESG, kde môžu spoločnosti zobraziť a analyzovať skóre získané ich dodávateľmi v rôznych oblastiach.

Icona Coccarda

Akčný plán

Synesgy skóre nájdete v certifikáte, ktorý je dostupný užívateľom po vyplnení dotazníka, a môžete ho zdieľať na webových stránkach, či s dodávateľským reťazcom. Platnosť Synesgy certifikátu je 12 mesiacov. Po tomto období alebo v prípade potreby by sa malo vykonať nové hodnotenie.

Okrem toho sa spolu s certifikátom vydáva aj Synesgy report, ktorý poskytuje kompletnú analýzu jednotlivých environmentálnych, sociálnych, riadiacich a súvisiacich sekcií priemyselného odvetvia spoločnosti a tiež sekcií, ktoré sa zohľadňujú pri zostavení ESG skóre.