Synesgy Kdo Jsme

CRIF

Za posledných 10 rokov povedomie o princípoch udržateľnosti exponenciálne vzrástlo, čo vedie spoločnosti, úverové inštitúcie a poisťovne k tomu, aby prehodnotili svoj obchodný model a vplyv ich činností na planétu. Investori, spotrebitelia a spoločnosti začali venovať špeciálnu pozornosť súladu s princípmi ESG a ich hodnotiacim modelom, aby na jednej strane definovali udržateľné finančné investície a na druhej strane overovali mieru udržateľnosti dodávateľského reťazca.

Synesgy predstavuje globálnu alianciu popredných spoločností, ktoré zlepšujú prechod k udržateľnosti pomocou údajov a informácií zhromaždených prostredníctvom inovatívnej digitálnej platformy. Sieť Synesgy pozostáva z partnerov špecializovaných na ekonomické a obchodné informácie o svetových spoločnostiach. Ich poslaním je zhromažďovať a agregovať údaje z celého sveta s cieľom vytvárať harmonizované, porovnateľné a prediktívne informácie.

Globálna sieť

Dodávateľské reťazce

Udržateľnosť

Digitálna platforma